Neden güvenli veri silmeye ihtiyaç duyarız?

Güvenli veri silme, bir bilgi teknolojileri sürecidir ve genellikle bilgisayar sistemlerinde veya depolama aygıtlarında bulunan verilerin kalıcı olarak silinmesini sağlar. Bu işlem, verilerin istem dışı erişime karşı korunmasını ve bilgi güvenliğini sağlamak için önemlidir.

Güvenli Veri Silmenin Önemi:

 1. Bilgi Güvenliği: Güvenli veri silme, hassas veya özel bilgilerin istenmeyen kişilerin eline geçmesini engeller. Bu, kişisel bilgiler, finansal veriler, sağlık kayıtları ve diğer özel bilgilerin güvenliğini sağlar.
 2. Veri Mahremiyeti Uyumluluğu: Birçok sektör ve ülke, veri mahremiyeti yasalarına uymak zorundadır. Güvenli veri silme, bu düzenlemelere uygunluğu sağlar ve kuruluşların yasal sorumluluklarını yerine getirmesine yardımcı olur.
 3. Veri Kurtarma Engelleme: Silinen verilerin kurtarılma riski vardır. Güvenli veri silme, verilerin kalıcı olarak silinmesini sağlayarak bu tür riskleri minimize eder.
 4. Bilgisayar Kaynakları ve Performans: Silinmeyen veriler, depolama alanını işgal edebilir ve gereksiz kaynak tüketimine neden olur. Güvenli veri silme, depolama kaynaklarını etkin bir şekilde yönetmeye yardımcı olur.

1. Güvenli Veri Silme Detayları:

a. Dijital Kırıntıları Temizleme:

Güvenli veri silme, bilgisayar sistemlerinde ve depolama aygıtlarında geriye kalan dijital kırıntıları temizlemek için özel algoritmalar kullanır. Bu algoritmalar, depolama cihazlarında bulunan verileri tamamen silmek ve geri dönüşü olmayacak şekilde üzerine yazmak için tasarlanmıştır.

b. Veri Üzerine Yazma (Overwriting):

Bu yöntem, eski verilerin üzerine rasgele verilerle defalarca yazma işlemidir. Bu, depolama alanındaki eski bilgilerin kurtarılmasını neredeyse imkansız hale getirir. Veri üzerine yazma işlemi genellikle birden fazla geçişle yapılır; örneğin, Amerikan Savunma Bakanlığı’nın önerdiği DoD (Department of Defense) standartlarına göre 7 geçişli bir yazma işlemi uygulanabilir.

c. Donanım Tabanlı Güvenli Silme:

Fiziksel depolama cihazlarında, özellikle SSD’lerde, donanım tabanlı güvenli silme cihazları kullanılabilir. Bu cihazlar, depolama medyasındaki verileri güvenli bir şekilde silebilmek için özel tasarlanmıştır.

d. Fiziksel Hasar ve Güvenli Silme:

Eski depolama cihazlarını fiziksel olarak tahrip etmek (örneğin, manyetik diskleri kırmak veya yakmak), verilerin güvenli bir şekilde silinmesini sağlayabilir. Ancak, bu yöntem pratik olmayabilir ve çevresel etkileri göz önünde bulundurulmalıdır.

Safely overwrite hard disk drives, DoD 5220.22M and Secure Erase methods

2. Güvenli Veri Silme Sürecinin Adımları:

a. İlk Değerlendirme ve Sınıflandırma:

Veri silme işlemi öncesinde, hangi verilerin silineceği belirlenir. Hassas veya kişisel veriler öncelikli olarak sınıflandırılır ve bu verilere özel bir yaklaşım belirlenir.

b. Silme Politikalarının Belirlenmesi:

Kuruluşlar, güvenli veri silme politikalarını belirleyerek, hangi verilerin ne şekilde silineceğini ve ne tür güvenlik önlemlerinin alınacağını belirler.

c. Güvenli Silme Algoritmalarının Seçimi:

Silme işlemi için uygun güvenli silme algoritmaları seçilir. Bu algoritmalar, verileri kalıcı olarak silmek ve geri dönüşü olmayacak şekilde korumak amacıyla kullanılır.

d. Doğrulama ve Denetleme:

Silme işlemi tamamlandıktan sonra, doğrulama adımı yapılır. Verilerin başarıyla silindiğinden emin olmak için bu adım önemlidir. Gerektiğinde, denetimler ve denetim izleri oluşturularak süreç belgelenir.

How to Securely Erase an SSD or HDD Before Selling It | Tom's Hardware

3. Güvenli Veri Silme İşleminin Avantajları:

a. Yasal Uyumluluk:

Veri silme işlemleri, kişisel veri koruma yasalarına uygunluk sağlar ve kuruluşları yasal sorumluluklarına yerine getirme konusunda destekler.

b. Depolama Optimizasyonu:

Güvenli veri silme, gereksiz depolama alanını temizler ve kaynakları daha etkili bir şekilde kullanmaya yardımcı olur.

c. Bilgi Güvenliği:

Bu süreç, verilerin istenmeyen kişilerin eline geçmesini engeller, böylece bilgi güvenliğini sağlar.

d. Reputasyon Koruma:

Veri güvenliği uygulamalarına riayet etmek, müşteri güvenini artırır ve kuruluşun itibarını korur.

Veri üzerine yazma, güvenli veri silme süreçlerinde kullanılan bir yöntemdir ve farklı çeşitleri bulunabilir. Bu çeşitler, üzerine yazma işleminin kaç geçişle gerçekleştiğine ve kullanılan veri desenine göre değişebilir. Veri üzerine yazmanın bazı yaygın çeşitleri:

 1. Tek Geçişli Yazma: Bu yöntemde, veri üzerine sadece bir kez rasgele veriler yazılır. Bu, eski verilerin üzerine yazılarak kalıcı olarak silinmelerini sağlar. Ancak, modern kurtarma yöntemleri bazı durumlarda bu tek geçişin yeterli olmayabileceğini öne sürmektedir.
 2. DoD (Department of Defense) Standardı – 3 Geçişli Yazma: Amerikan Savunma Bakanlığı tarafından önerilen bu standart, veriyi üç farklı geçişte üst üste yazmayı içerir. Her geçişte farklı veri desenleri kullanılır. Bu, daha güvenli bir silme süreci sağlar.
 3. Gutmann Metodu – 35 Geçişli Yazma: Peter Gutmann tarafından önerilen bu yöntemde, veri üzerine 35 farklı geçişte yazma işlemi gerçekleştirilir. Bu geçişler, özel olarak tasarlanmış veri desenlerini içerir ve çok katmanlı bir güvenlik sağlar. Ancak, modern depolama teknolojilerinde bu kadar fazla geçişin gerekli olup olmadığı konusunda tartışmalar vardır.
 4. PRNG (Pseudo-Random Number Generator) Tabanlı Yazma: Bu yöntemde, bir pesudo-rastgele sayı üreteci (PRNG) kullanılarak rasgele verilerle üzerine yazma yapılır. Bu yöntem, veriyi kurtarma girişimlerine karşı güvenlidir.
 5. Hızlı Geçişli Yazma: Bazı durumlarda, hızlı bir silme işlemi gerekebilir. Bu durumda, üzerine yazma işlemi daha az geçişle (örneğin, tek veya iki geçiş) gerçekleştirilir. Bu yöntem, hızlı bir silme sağlar, ancak bazı güvenlik uzmanları tarafından yeterli olmadığına dair görüşler bulunmaktadır.

Her biri kendi avantajları ve dezavantajları olan bu çeşitler, kullanıcıların ve organizasyonların güvenli veri silme politikalarını belirlerken dikkate almaları gereken faktörleri temsil eder. Özellikle hassas verilerin bulunduğu durumlarda, daha fazla geçiş içeren ve daha güçlü veri desenleri kullanılan yöntemler tercih edilebilir.

Güvenli Veri Silme Süreci:

 1. İlk Değerlendirme: Hangi verilerin silineceği belirlenir ve silinmeden önce bir değerlendirme yapılır.
 2. Güvenli Silme Algoritmaları: Veriler, güvenli silme algoritmaları kullanılarak üzerine yazılır veya temizlenir.
 3. Doğrulama: Silme işlemi doğrulanır ve verilerin başarıyla silindiğinden emin olunur.
 4. Belgelendirme: Silme işlemi belgelenir ve gerektiğinde yetkililere sunulabilir.

Güvenli veri silme, bilgi güvenliği stratejilerinin önemli bir parçasıdır ve kullanıcıların veya kuruluşların verilerini korumak için etkili bir yol sunar. Bu süreç, sadece hassas verilerin korunmasına yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda yasal uyumluluğu sağlama ve gereksiz depolama alanını optimize etme gibi avantajlar da sunar. Güvenli veri silme, bilişim güvenliği stratejilerinin temel bir bileşeni olarak değerlendirilmelidir. Bu, veri yönetimi süreçlerini optimize ederken aynı zamanda bilgi güvenliği standartlarını ve yasal düzenlemelere uyumu da sağlar.

Yorum Yazın..

Your email address will not be published. Required fields are marked *

×